Cursurile de pictură organizate de noi  sunt cursuri de formare artistică și vizează atât copiii peste 6 ani cât și adultii.

Înclinația artistică a fiecărui cursant este pusă în valoare prin însușirea tehnicilor de desen și pictură la orele de atelier, care au o frecvență săptămânală, iar cunoștiințele teoretice sunt fundamentate prin videoproiecții si prezentări  PowerPoint.

Cursurile se desfășoară într-o atmosferă de relaxare si de comunicare în grup, acest aspect având totodată și o latură de terapie.

Durata cursurilor este de 9 luni, ( 3 module a 3 luni fiecare modul: începători, intermediari si avansați) cuprinzând 36 de sedințe, o sedintă pe săptămână. Durata unei ședinte este de 1 oră și 30 minute la grupa copiilor și de 2 ore la grupa adulților. O grupă de curs este formată din maxim 12 persoane.

Taxa trimestrială

-600 lei pers/ grupa adulti sau copii/12 ședințe.

Persoanele care se înscriu la cursurile asociației noastre devin membrii simpatizanti, pe toată perioada desfășurării cursurilor, având posibilitatea de a devenii membrii activi după parcurgerea acestei perioade de formare de 9 luni.

La finalizarea cursurilor, la grupa adultă se oferă diplomă de absolvire curs recunoscută la Registrul Comerţului.

Teme de curs:

-introducere in desen si formă

-tehnici de desen în cărbune, cretă pastel

-natură statică,

-perspectivă artistică

-tehnica acuarelei,

-peisaj,

-tehnica realizării portretului,

-tehnica picturii în ulei

-autoportret.

Cursul de icongrafie pregătește viitorii meșteri iconari. Cursul este structurat pe 2 module la alegere: ICONOGRAFIE PE LEMN sau ICONOGRAFIE PE STICLĂ. Fiecare modul având durat de 9 luni.

Tehnica icoanei pe lemn fiind bizantină, neo-bizantină.

Tehnica iconei pe sticlă fiind in maniera naivă,